ברוך הבא אורח, הרשם או התחבר


הצהרת פרטיות

1. מבוא

1.1. בעלי האתר המפעילים את אתר http://www.takestatus.net (להלן: "האתר") מכבדים את פרטיותו של הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש"). לכן החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר.
1.2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי פרטיות אלו ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. התנאים סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע, הנמסר לה על ידך או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
1.3 בעת אי הסכמה לתנאי השימוש של האתר או אי הסכמה להצהרת הפרטיות של האתר, עלייך להפסיק את שימושך בשירותי האתר.
1.4. במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע, הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.


2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:
2.1. מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידך במסגרת יצירת חשבון משתמש – מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ויכול לכלול מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום אשר שימשו אותך וכן הלאה.
2.2 בעת השימוש באתר, רשאיים בעלי האתר, לצבור מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, מידע שהעברת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (IP Address) ועוד. הנהלת האתר תשמור את המידע במאגריה.

3. רישום לשירותים ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

4. מאגר המידע - הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר.

5. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים ו/או לכל שימוש אחר שיחפוץ בו.

6. מסירת מידע לצד ג'
6.1. בעלי האתר לא יעבירו לצד ג' את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:

6.1.1. כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג'.
6.1.2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
6.1.3. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
6.1.4. במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
6.1.5 במקרה בו תעביר מידע אובדני או איומי התאבדות.


7. קבצי Cookie
7.1. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.


8. פרסומות או שירותים של צדדים שלישיים
8.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
8.2. יתכן ושירותי הפרסומות נעזרים בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.
8.3. יתכן ששירותים נוספים, כמו שירותי הנגשת אתרים, נעזרים בקבצי Cookie או בנתונים אישיים. וכמו בפרסומות, מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

9. אבטחת מידע
9.1 בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.


10. זכות לעיין במידע
10.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
10.2. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.
10.3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

11. שינויים במדיניות הפרטיות בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תשלח על כך הודעה לגולשים אשר אישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

12. כל חיפוש ייקלט במסד הנתונים של האתר ומיועד להופיע בגוגל. לדוגמה: חיפוש המילה "בננה" תגרום להופעת העמוד "סטטוסים על בננה" בגוגל.

תודה!


שותפים שלנו: עוקבים באינסטגרם, שאלות ותשובות, דייטים והכרויות