ברוך הבא אורח, הרשם או התחבר


הכלסטטוסיםתגובותשמותפרופילים

תגובות עם וואלק

יוצגו כאן תגובות שבתוכן שלהם יש את המילים וואלק.


תגובה
אני כתב/ה:
נשארתי עם חיוך של ג'וקר תבין יא בנאדם וואלק המציאות זה לא פייר