ברוך הבא אורח, הרשם או התחבר


הכלסטטוסיםתגובותשמותפרופילים

תגובות עם נקניק

יוצגו כאן תגובות שבתוכן שלהם יש את המילים נקניק.


תגובה
החלקתי על פלאפל כתב/ה:
מקווה שהיא לא יודעת ממה עושים נקניקיות