ברוך הבא אורח, הרשם או התחבר


הכלסטטוסיםתגובותשמותפרופילים

תגובות עם סבא

יוצגו כאן תגובות שבתוכן שלהם יש את המילים סבא.


תגובה
שחר כתב/ה:
סבא שלי נפטר היום