ברוך הבא אורח, הרשם או התחבר


הכלסטטוסיםתגובותשמותפרופילים

תגובות עם פלוץ

יוצגו כאן תגובות שבתוכן שלהם יש את המילים פלוץ.


תגובה
מר רונן כתב/ה:
מה לשחרר פלוץ? ............... אנשים כאן מצחיקים