ברוך הבא אורח, הרשם או התחבר


הכלסטטוסיםתגובותשמותפרופילים

תגובות עם תיז

יוצגו כאן תגובות שבתוכן שלהם יש את המילים תיז.


תגובה
כתב/ה:
תיזהר.

תגובה
כצכלכלכתכצ כתב/ה:
גם נזלת מתחת לאף (סתם שתיזכרו)